KOM MILICZ wiosna

MILICZ – KREATYWNY OBIEKT MULTIFUNKCYJNY

WIOSENNE PROGRAMY POZNAWCZE:
NATURALNIE W LESIE – Ekologiczny program prowadzi przez leśną ścieżkę w Dolinie Baryczy, dając uczestnikom wyprawy możliwość poznawania gatunków drzew, ptaków, tropów zwierząt oraz owoców leśnych. Lekcja w lesie umożliwia bliskie obcowanie z przyrodą – doświadczanie jej wszystkimi zmysłami. Poznawanie przyrody w terenie nie tylko wzbogaca wiedzę przyrodniczą, stymuluje wrażliwość estetyczną (uczy odczuwania i podziwiania naturalnego piękna), ale sprzyja również rozwojowi umysłowemu i emocjonalnemu. Program skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

NA GROBLI – Geograficzno-przyrodnicza wycieczka edukacyjnymi ścieżkami Doliny Baryczy, podczas której odwiedzamy najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Uczestnicy zdobywają umiejętności obserwowania przyrody w środowisku naturalnym. Dowiadują się, jakie warunki geologiczne miały wpływ na zróżnicowanie krajobrazu w regionie Doliny Baryczy. Poznają genezę powstawania stawów, występującą tu faunę i florę oraz specyfikę hodowli ryb. Program skierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Cena: 22 zł/os. (przy grupie 44 uczestników + 4 opiekunów)
Świadczenia: transport autokarem.

Na realizację programu należy przeznaczyć – 20 zł/os.

Terminy – na zapytanie.

ZAPRASZAMY!